Процедури

Процедура № 5653 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Ивайловград
Първа дата 29.10.2021
Втора дата
Начална цена 23,040.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на ТП ДГС „Ивайловград”- ЛСФ 2021 год. обекти: 2130;

Данни за дървесината

Обект/и № 2130;
Дървесен вид ак.
Едра 0 куб.м.
Средна 20 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 549 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 576 куб.м.