Процедури

Процедура № 5664 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 03.11.2021
Втора дата
Начална цена 10,053.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213148 и 213149 на 03.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213148;213149
Дървесен вид здб,бл,гбр,цр,бк
Едра 9 куб.м.
Средна 15 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 184 куб.м.
За огрев 186 куб.м.
ОЗМ 18 куб.м.
Всичко 412 куб.м.