Процедура № 5664 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 03.11.2021 10,053.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213148 и 213149 на 03.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213148;213149 здб,бл,гбр,цр,бк 9 куб.м. 15 куб.м. 0 куб.м. 184 куб.м. 186 куб.м. 18 куб.м. 412 куб.м.