Процедура № 5666 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5666 на ДГС Тича от 08.11.2021 е прекратена!
ДГС Тича 08.11.2021 5,802.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на действително добити количества дървесина от временен склад на територията на ТП"ДГС Тича", обект №2122

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2122 чб, бб, 8 куб.м. 1.90 куб.м. 0 куб.м. 16 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 85.90 куб.м.