Процедури

Процедура № 5667 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 05.10.2021
Втора дата
Начална цена 38,404.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2134.

Данни за дървесината

Обект/и № 2134
Дървесен вид бб,чб,бл,здб,цр,избк и др.
Едра 117 куб.м.
Средна 88 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 528 куб.м.
За огрев 673 куб.м.
ОЗМ 131 куб.м.
Всичко 1449 куб.м.