Процедура № 5670 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 09.11.2021 57,203.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2118 чб, бб, бл, цр, срлп, изгор 591 куб.м. 1435 куб.м. 19 куб.м. 266 куб.м. 42 куб.м. 0 куб.м. 2353 куб.м.