Процедура № 5671 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 09.11.2021 47,405.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2119 бл, цр 174 куб.м. 345 куб.м. 12 куб.м. 232 куб.м. 1232 куб.м. 0 куб.м. 1995 куб.м.