Процедура № 5672 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 09.11.2021 39,738.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2132,№2133,№2134 и №2135 бб,чб,бук,гбр,кгбр,бл,здб 218 куб.м. 146 куб.м. 4 куб.м. 544.5 куб.м. 584.5 куб.м. 40 куб.м. 1537 куб.м.