Процедури

Процедура № 5672 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 09.11.2021
Втора дата
Начална цена 39,738.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2132,№2133,№2134 и №2135
Дървесен вид бб,чб,бук,гбр,кгбр,бл,здб
Едра 218 куб.м.
Средна 146 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 544.5 куб.м.
За огрев 584.5 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 1537 куб.м.