Процедура № 5681 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5681 на ДГС Стара Загора от 11.11.2021 е прекратена!
ДГС Стара Загора 11.11.2021 34,307.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Процедура „открит конкурс” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на тир станция“ - обект 215109

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
215109 ак, брс, кдб 0 куб.м. 27 куб.м. 16 куб.м. 137 куб.м. 574 куб.м. 0 куб.м. 754 куб.м.