Процедури

Процедура № 5681 на ДГС Стара Загора

Процедура № 5681 на ДГС Стара Загора от 11.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 11.11.2021
Втора дата
Начална цена 34,307.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „открит конкурс” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина на тир станция“ - обект 215109

Данни за дървесината

Обект/и № 215109
Дървесен вид ак, брс, кдб
Едра 0 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 16 куб.м.
Технологична 137 куб.м.
За огрев 574 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 754 куб.м.