Процедури

Процедура № 5684 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 15.11.2021
Втора дата
Начална цена 6,368.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213150П на 15.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213150П
Дървесен вид здб
Едра 3 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 38 куб.м.
За огрев 38 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 81 куб.м.