Процедура № 5685 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 12.11.2021 23,080.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейности - сеч и извоз , в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича" от обект 2123

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2123 широколистни 9 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 117 куб.м. 705 куб.м. 53 куб.м. 887 куб.м.