Процедури

Процедура № 5686 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 15.11.2021
Втора дата
Начална цена 54,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2132-2,№2133-1,№2133-2,№2134-2 и №2135-2
Дървесен вид бб,чб,бук,кгбр,бл,здб
Едра 64 куб.м.
Средна 114 куб.м.
Дребна 3 куб.м.
Технологична 241 куб.м.
За огрев 241 куб.м.
ОЗМ 40 куб.м.
Всичко 703 куб.м.