Процедура № 5686 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 15.11.2021 54,700.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина явен търг Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2132-2,№2133-1,№2133-2,№2134-2 и №2135-2 бб,чб,бук,кгбр,бл,здб 64 куб.м. 114 куб.м. 3 куб.м. 241 куб.м. 241 куб.м. 40 куб.м. 703 куб.м.