Процедури

Процедура № 569 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 09.12.2016
Втора дата 14.12.2016
Начална цена 244,774.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Процедура за продажба на стояща дървесина на корен на "МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ" ПО ЧЛ.115, АЛ.1 от ЗГ и ЧЛ.38 АЛ.1 от НАРЕДБАТА

Данни за дървесината

Обект/и № 176101, 176102, 176103, 176104 и 176105
Дървесен вид бб,бч,бл.ак.здб,кдб,цр,мжд
Едра 58 куб.м.
Средна 1494 куб.м.
Дребна 513 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3940 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 6005 куб.м.