Процедури

Процедура № 5695 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 23.11.2021
Втора дата
Начална цена 8,839.92 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 214136
Дървесен вид здб, бк, гбр, пкл
Едра 1 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4 куб.м.
За огрев 210 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 215 куб.м.