Процедури

Процедура № 570 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 09.12.2016
Втора дата 14.12.2016
Начална цена 188,339.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен по чл.49 ал.1, т.2 от НАРЕДБАТА

Данни за дървесината

Обект/и № 176106, 176107, 176108 и 176109
Дървесен вид бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
Едра 162 куб.м.
Средна 1049 куб.м.
Дребна 276 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2990 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4477 куб.м.