Процедура № 5700 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 22.11.2021 10,817.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213151 и 213152 на 22.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213151 и 213152 бб,бк,гбр,чрш,см,ела, 71 куб.м. 75 куб.м. 7 куб.м. 174 куб.м. 96 куб.м. 4 куб.м. 427 куб.м.