Процедури

Процедура № 5700 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 22.11.2021
Втора дата
Начална цена 10,817.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 213151 и 213152 на 22.11.2021 г. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213151 и 213152
Дървесен вид бб,бк,гбр,чрш,см,ела,
Едра 71 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 174 куб.м.
За огрев 96 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 427 куб.м.