Процедури

Процедура № 5701 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 22.11.2021
Втора дата
Начална цена 33,879.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213151П и 213152П на 22.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 213151П и 213152П
Дървесен вид бб,бк,гбр,чрш,см,ела
Едра 71 куб.м.
Средна 75 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 174 куб.м.
За огрев 96 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 427 куб.м.