Процедура № 5701 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Мъглиж 22.11.2021 33,879.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 213151П и 213152П на 22.11.2021 год. от ЛСФ 2021 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
213151П и 213152П бб,бк,гбр,чрш,см,ела 71 куб.м. 75 куб.м. 7 куб.м. 174 куб.м. 96 куб.м. 4 куб.м. 427 куб.м.