Процедури

Процедура № 5707 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5707 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.11.2021
Втора дата
Начална цена 20,464.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223101 на 25.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223101
Дървесен вид чб
Едра 49 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 623 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 769 куб.м.