Процедури

Процедура № 5708 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5708 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.11.2021
Втора дата
Начална цена 11,233.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране на временен склад, на прогнозно количество дървесина - обект № 223104 на 25.11.2021 г. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223104
Дървесен вид чб, бб, здб
Едра 150 куб.м.
Средна 151 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 85 куб.м.
За огрев 1 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 393 куб.м.