Процедури

Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.11.2021
Втора дата
Начална цена 57,299.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223101 на 25.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223101
Дървесен вид чб
Едра 49 куб.м.
Средна 60 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 623 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 37 куб.м.
Всичко 769 куб.м.