Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5709 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!
ДГС Мъглиж 25.11.2021 57,299.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223101 на 25.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
223101 чб 49 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 623 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 769 куб.м.