Процедури

Процедура № 5710 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5710 на ДГС Мъглиж от 25.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 25.11.2021
Втора дата
Начална цена 33,847.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223104 на 25.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 223104
Дървесен вид чб, бб, здб
Едра 150 куб.м.
Средна 151 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 85 куб.м.
За огрев 1 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 393 куб.м.