Процедури

Процедура № 5712 на ДГС Звездец

Процедура № 5712 на ДГС Звездец от 15.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 15.11.2021
Втора дата
Начална цена 8,096.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажбата на дървесина от Пакет №2113-6 намираща се на територията на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.