Процедура № 5724 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5724 на ДГС Сливен от 26.11.2021 е прекратена!
ДГС Сливен 26.11.2021 10,880.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет "Есенна почвоподготовка"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2156 - 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.