Процедури

Процедура № 5726 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.11.2021
Втора дата
Начална цена 62,878.49 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2201 и Обект 2202, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2022

Данни за дървесината

Обект/и № № 2201 ; № 2202
Дървесен вид игл, шир
Едра 172 куб.м.
Средна 492 куб.м.
Дребна 11 куб.м.
Технологична 1073 куб.м.
За огрев 299 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2047 куб.м.