Процедури

Процедура № 5729 на ДГС Карнобат

Процедура № 5729 на ДГС Карнобат от 30.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 30.11.2021
Втора дата
Начална цена 59,118.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 2203 и Обект 2204, на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ2022

Данни за дървесината

Обект/и № № 2203 ; № 2204
Дървесен вид игл, шир
Едра 75 куб.м.
Средна 669 куб.м.
Дребна 83 куб.м.
Технологична 959 куб.м.
За огрев 169 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1955 куб.м.