Процедура № 5730 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 30.11.2021 38,358.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 13 и 14 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
13,14 Гбр, кгбр,бк, бл, трп, чрш, брз ела 127 куб.м. 6 куб.м. 4 куб.м. 9 куб.м. 576 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.