Процедури

Процедура № 5731 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 19.11.2021
Втора дата
Начална цена 6,559.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Продажбата на дървесина от Пакет №1801-1 намираща се на територията на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.