Процедура № 5731 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Звездец 19.11.2021 6,559.90 лв. без ДДС Договаряне Профил на купувача договаряне Продажбата на дървесина от Пакет №1801-1 намираща се на територията на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.