Процедури

Процедура № 5732 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 34,623.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12205, подотдел 1189 "в", "д" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № № 12205
Дървесен вид шир
Едра 15 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 791 куб.м.
За огрев 428 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 1235 куб.м.