Процедури

Процедура № 5733 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 02.12.2021
Втора дата
Начална цена 21,434.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Oткрит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12206, подотдел 1194 "б" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № № 12206
Дървесен вид шир
Едра 13 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 459 куб.м.
За огрев 291 куб.м.
ОЗМ 2 куб.м.
Всичко 765 куб.м.