Процедури

Процедура № 5735 на ДГС Мъглиж

Процедура № 5735 на ДГС Мъглиж от 30.11.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 30.11.2021
Втора дата
Начална цена 4,687.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина по сортименти на територията на ТП ДГС „Мъглиж” от временен склад обекти № 223105П на 30.11.2021 год. от ЛСФ 2022 год.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид чб,бб
Едра 24 куб.м.
Средна 27 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 51 куб.м.