Процедури

Процедура № 5745 на ДГС Карнобат

Процедура № 5745 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 21,329.52 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12201, подотдел 1152 "б","г"., 70"е", 71"г" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 12201
Дървесен вид игл
Едра 98 куб.м.
Средна 142 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 437 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 687 куб.м.