Процедури

Процедура № 5747 на ДГС Карнобат

Процедура № 5747 на ДГС Карнобат от 03.12.2021 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 29,258.93 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12202, подотдел 1017 "ж","р"., 1190"ж", на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 12202
Дървесен вид шир,игл
Едра 239 куб.м.
Средна 215 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 442 куб.м.
За огрев 31 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 927 куб.м.