Процедури

Процедура № 5750 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 33,113.12 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12203, подотдел 54 "a", 1150"г",1149 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 12203
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 679 куб.м.
За огрев 507 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1186 куб.м.