Процедури

Процедура № 5751 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 03.12.2021
Втора дата
Начална цена 25,070.89 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане добива на дървесина с предмет: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект 12204, подотдел 1188"д", 1187"е",1194 "а" на територията на ТП "ДГС Карнобат", ДГТ, ЛФ 2022

Данни за дървесината

Обект/и № 12204
Дървесен вид шир
Едра 12 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 549 куб.м.
За огрев 334 куб.м.
ОЗМ 1 куб.м.
Всичко 896 куб.м.