Процедура № 5754 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 03.12.2021 64,252.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект №2202 в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Тича"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2202 широколистни и иглолистни 290 куб.м. 395 куб.м. 1 куб.м. 787 куб.м. 594 куб.м. 0 куб.м. 2067 куб.м.