Процедура № 5759 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5759 на ДГС Кипилово от 01.12.2021 е прекратена!
ДГС Кипилово 01.12.2021 67,146.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен от обект № 15 стопанисвани от ТП "ДГС Кипилово

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
15 бб, чб, см, здб, гбр, бк, бл, чрш, шс, яв, кгбр, ак, трп, лп, яс, тлс, мждр, 188 куб.м. 4 куб.м. 5 куб.м. 7 куб.м. 1001 куб.м. 0 куб.м. 1205 куб.м.