Процедура № 5767 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 03.12.2021 215,530.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив от ЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2201,№2202,№2203,№2204 и №2210 бб,чб,см,здгл,бук,гбр,здб,брз,ива,явор,кгбр 779 куб.м. 2124 куб.м. 132 куб.м. 1821 куб.м. 1771 куб.м. 218 куб.м. 6845 куб.м.