Процедура № 5768 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Твърдица 03.12.2021 176,299.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дърводобив КЛФ 2022г. на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2205,№2206,№2207 и №2208 бб,чб,елст,ела,см,здгл,бук,гбр,брз,ива,здб 1446 куб.м. 1480 куб.м. 70 куб.м. 1132 куб.м. 1100 куб.м. 237 куб.м. 5465 куб.м.