Процедури

Процедура № 5770 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 07.12.2021
Втора дата
Начална цена 130,908.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДГС-Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 2201; 2202
Дървесен вид здб, бл, цр, срлп, мждр, кгбр, гбр, чдб, ак, брс, лдб, пяс, др. шир., чб, бб,
Едра 87 куб.м.
Средна 422 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 2160 куб.м.
За огрев 2226 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4656 куб.м.