Процедура № 5770 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 07.12.2021 130,908.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДГС-Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201; 2202 здб, бл, цр, срлп, мждр, кгбр, гбр, чдб, ак, брс, лдб, пяс, др. шир., чб, бб, 87 куб.м. 422 куб.м. 28 куб.м. 2160 куб.м. 2226 куб.м. 0 куб.м. 4656 куб.м.