Процедури

Процедура № 5771 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 06.12.2021
Втора дата
Начална цена 10,578.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата явен търг
Предмет Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № №2133-1
Дървесен вид бб,чб
Едра 64 куб.м.
Средна 33 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 97 куб.м.