Процедура № 5772 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 06.12.2021 91,760.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Tича”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2022г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2204, 2205, 2206, 2207 широколистни и иглолистни 460 куб.м. 32 куб.м. 1 куб.м. 1351 куб.м. 994 куб.м. 135 куб.м. 2973 куб.м.