Процедура № 5789 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тополовград 09.12.2021 158,712.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад, за търговци отговарящи на условията на чл.115 от ЗГ в обекти №№2201, 2202, 2203, 2204 и 2205, от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201, 2202, 2203, 2204 и 2205 чб, бб, здгл, ак 540 куб.м. 846 куб.м. 0 куб.м. 3472 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 5126 куб.м.