Процедури

Процедура № 5791 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 34,122.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225102

Данни за дървесината

Обект/и № 225102
Дървесен вид чб, бб, здб, гбр, срлп, мждр, кгбр, лдб
Едра 66 куб.м.
Средна 332 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
Технологична 289 куб.м.
За огрев 408 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1195 куб.м.