Процедури

Процедура № 5793 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 26,066.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №225104

Данни за дървесината

Обект/и № 225104
Дървесен вид чб, бб, бл, цр, гбр, кгбр,
Едра 53 куб.м.
Средна 323 куб.м.
Дребна 23 куб.м.
Технологична 236 куб.м.
За огрев 278 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 913 куб.м.