Процедури

Процедура № 5794 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 25,502.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225105

Данни за дървесината

Обект/и № 225105
Дървесен вид здб, срлп, цр, гбр, мждр, кгбр,
Едра 46 куб.м.
Средна 52 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 151 куб.м.
За огрев 351 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 602 куб.м.