Процедури

Процедура № 5795 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 08.12.2021
Втора дата
Начална цена 38,954.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от държавни горски територии-обект №225106

Данни за дървесината

Обект/и № 225106
Дървесен вид здб, бл, цр, кгбр, мждр
Едра 66 куб.м.
Средна 126 куб.м.
Дребна 7 куб.м.
Технологична 222 куб.м.
За огрев 509 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 930 куб.м.