Процедури

Процедура № 5799 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 10.12.2021
Втора дата
Начална цена 488,662.46 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 224104,224105, 224106,224108, 224109,224110,224111,224112, 224113, 224114,224115, 224116,224117, 224118,224119, 224120, 224121, 224122,224123
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,вб,бк,гбр,здб,трп,яв,мждр,кл,цр,срлп,врб,брз,шст,бл,
Едра 3170 куб.м.
Средна 1111 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 7578 куб.м.
За огрев 2441 куб.м.
ОЗМ 525 куб.м.
Всичко 14825 куб.м.

Документи