Процедури

Процедура № 5802 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 09.12.2021
Втора дата
Начална цена 397,830.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина от обекти № №2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 и 2205-1 от ЛФ 2022 г., в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград“

Данни за дървесината

Обект/и № 2201-1, 2202-1, 2203-1, 2204-1 и 2205-1
Дървесен вид чб, бб, здгл,ак,
Едра 540 куб.м.
Средна 846 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3472 куб.м.
За огрев 268 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5126 куб.м.