Процедура № 5804 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тополовград 10.12.2021 93,894.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 от ЛФ-2022 г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2206, 2207, 2208, 2209 и 2210 чб, бб, ак 262 куб.м. 325 куб.м. 0 куб.м. 2156 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 3035 куб.м.