Процедури

Процедура № 5806 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 54,093.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2205.

Данни за дървесината

Обект/и № 2205
Дървесен вид чб,здб,бл,цр,избк,гбр
Едра 417 куб.м.
Средна 139 куб.м.
Дребна 25 куб.м.
Технологична 563 куб.м.
За огрев 603 куб.м.
ОЗМ 126 куб.м.
Всичко 1709 куб.м.