Процедури

Процедура № 5807 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 13.12.2021
Втора дата
Начална цена 35,192.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2206.

Данни за дървесината

Обект/и № 2206
Дървесен вид здб,бл,избк,кгбр
Едра 62 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 48 куб.м.
Технологична 535 куб.м.
За огрев 651 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1248 куб.м.